Solidarumo Tinklas

 

[LT]

Daugelis iš mūsų esam patyrę neteisingą elgesį iš savo viršininkų, būsto savininkų ar kitų žmonių, kurie turėjo galią spręsti apie mūsų darbo ar gyvenimo sąlygas. Iš patirties žinom, kad vienintelis kelias užsitikrinti teisingą, lygų ir pagarbų elgesį yra būti pasiruošusiam kovoti ir apginti savo teises. Tačiau kovojant vieniems retai kas pasikeičia. Todėl mes nusprendėme organizuotis kartu su panašias problemas patiriančiais žmonėmis. Veikdami kolektyviai, mes galime pasipriešinti išnaudojimui.

Mes esam neformali, savanorišku žmonių įsitraukimu grįsta organizacija. Solidarumo tinklas yra atviras dirbančioms, bedarbiams, studijuojantiems ir kitiems žmonėms. Šis tinklas grįstas idėja, kad bendras neteisybes darbovietėse ar kitur patiriantys žmonės gali padėti vieni kitiems susivienydami ir kovodami kartu, arba: “skriauda vienai – skriauda visiems”.

Ieškodami pagalbos, su mumis galite susisiekti skambindami: 8 621 88251

Taip pat prie solidarumo tinklo galite prisijunkti užpildydami internetinę narystės formą.

Gyvenimas per brangus! Už darbuotojų, nuomininkų ir studentų teises!


[EN]
Gyvenimas Per Brangus (GPB) Solidarity Network is an informal organisation of workers, tenants, and students.

Our aim is to enforce workers’ rights and fight for improvement of conditions at work, study, and life. Our activities:
– publicising workers’, tenants’, and students’ struggle.
– direct solidarity actions at workplaces and elsewhere.
– consultations on workers’, tenants’, and students’ rights.
– striving for a broader network with existing workers’ and students’ movements.

If you want to join us or need solidarity in your struggle, write to gyvenimasperbrangus@gmail.com or call +370 621 88251. Weekly meetings happen on Thursdays.

Life is too expensive! For workers’, tenants’, and students’ rights!


[RU]

Сеть солидарности Gyvenimas Per Brangus (Жизнь слишком дорогая) – это неформальная организация рабочих, жильцов и студентов.

Наша цель – отстаивать права рабочих и бороться за улучшение условий на рабочем месте, в учреждениях образования и в жизни в целом. Чем мы занимаемся:
– предаем гласности случаи борьбы рабочих, жильцов и студентов за свои права;
– проводим акции солидарности на рабочем месте пострадавших от произвола и в других местах;
– предоставляем консультации по правам рабочих, студентов, жильцов;
– стремимся создать более широкую сеть совместно с существующими студенческими и рабочими движениями.

Если вы хотите к нам присоединиться или нуждаетесь в солидарности, отстаивая свои права, пишите на gyvenimasperbrangus@gmail.com или звоните +370 621 88251. По четвергам проходят еженедельные собрания.

Жизнь слишком дорогая! За права рабочих, жильцов и студентов!